Nốt ruồi son ( nốt ruồi đỏ hồng) thường thì thoảng xuất hiện trên thân thể một đôi người. Đây là hiện tượng do các vi huyết quản phình...