Chuong trinh The Face 2017 (Gương mặt thương hiệu) là cuộc thi truyền thình thực tế tại Việt Nam. Được xây dựng dựa trên phiên bản gốc của Mỹ, nhằm...