Một số nhà làm phim có thể làm phim hành động. Những người khác có thể làm hài kịch. Nhưng trong 40 năm qua chỉ có Jakie Chan là...