Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba, Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi… là những ngôi sao Hoa Ngữ được khen ngợi qua loạt ảnh chụp trộm này. Dù chỉ...