Dù rất đam mê và hy vọng đi đến cùng tuy nhiên vì lý do sức khỏe ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã rút khỏ The Remix. Hoàng Thùy...