Nhạc phẩm của cố tác giả Bắc Sơn và chín ca khúc trước 1975 vừa mới đâyy đã được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho phép lưu hành. Cục...