11h11p là một thời khắc đặc biệt, không chỉ đơn giản vì dãy số 1 cùng xuất hiện trên đồng hồ mà còn vì… Những ai tin vào thế...