Giải trí

Giải mã nốt ruồi son trên người

Nốt ruồi son ( nốt ruồi đỏ hồng) thường thì thoảng xuất hiện trên thân thể một đôi người....